Yönetim Sistemleri Politikalarımız

Kalite Politikamız

Bizim için ‘KALİTE’, müşterilerimizin beklentilerini ve sözleşme gerekliliklerini yüksek performans ile karşılamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı ifade eder. 

 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde hizmet vermek, 
 • İstihdam yaratarak ülke ekonomisine katkı sağlamak, 
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için gereken faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Faaliyetlerimiz kapsamında sorumlu olduğumuz yasal mevzuat şartlarına uygun haraket etmek
 • Uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak tasarlanan süreçlerimizi yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile yönetmek, 
 • Sürekli iyileştirme hedefimize yönelik olarak tüm çalışanlarımızın öneri, tecrübe ve hayal güçlerini birleştirdiği çalışma kültürünün sürekliliğini sağlamak ve çalışan memnuniyetini gerçekleştirmek,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirerek eğitimler ile çalışanlarımızın teknik ve kişisel yetkinlikleri geliştirmek, teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları noktasında onları desteklemek, 
 • Güvenin büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olup bu sermayeyi her geçen gün arttırmaya çalışmak.

Tempo, çalışanlarına, müşterilerine ve hissedarlarına, ülkesine katkı sağlayacak bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm kaynakları etik bir şekilde sağlamayı, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi taahhüt eder.

 

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikamız

Tempo olarak, sürdürmekte olduğumuz Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Yönetim Sistemimizin amacı;

 • Tüm taraflara ait bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması,
 • Bilgi ve bilgi varlıklarına erişimlerin kontrol altında tutulması,
 • Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Yönetim Sistemleri kapsamındaki yasal mevzuatlara ve taraflarla yapılan sözleşme maddelerine uyumun sağlanması,
 • Bilgi güvenliğini, gizliliğini tehdit eden risklerin minimize edilmesi,
 • Bilgi güvenliği, gizlilik ihlali olaylarının etkilerinin minimize edilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Tüm tarafların bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması,
 • Hizmet ve Üretim kayıplarının minimize edilmesidir.

 

İş Sürekliliği Politikamız

Tempo BPO olarak, Hayat Amacımızı dikkate alarak kurduğumuz ve sürdürmekte olduğumuz İş Sürekliliği Yönetim (İSY) sistemimiz kapsamında Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi standardına uyumlu olarak aşağıdaki konuları içerir: 

 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında Planların hazırlanması, uygulanması, tatbikatlar, gözden geçirmelerin yapılması
 • İş Sürekliliği kapsamında eğitim, farkındalık faaliyetleri
 • Yönetim olarak sistemin izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi 

Tempo BPO, çalışanlarına, müşterilerine ve hissedarlarına, ülkesine katkı sağlayacak bu hedeflerin gerçekleşmesi için gereken kaynakları sağlamayı, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi taahhüt eder.

 

Müşteri Geri Bildirimleri Politikamız

TempoBPO, müşteri memnuniyetinin artması için; 

 • Müşterilerinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlar, bu ihtiyaçları en yüksek kalitede karşılayabilmek için iş yapış metod ve biçimlerini oluşturur,
 • Müşteri taleplerinin ne kadar karşılandığını ve verilen hizmetin müşteri ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığını ölçmek için Müşteri Memnuniyeti Araştırması yapar,
 • Bu araştırma sonucunda, iyileşme alanlarını belirler ve bu yönde aksiyonlarını alır
 • Bir sonraki müşteri memnuniyet anketinde alınan aksiyonların etkisi analiz edilir. 

Kurumsal müşteri şikayetlerinin tümü düzenli olarak gözden geçirilir, müşteri şikayet yönetim sistemi denetlenir ve sistemin performansı takip edilerek iyileştirme için çalışmalar yapılır.

Tempo BPO, 2012 yılından itibaren “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” sertifikasına sahiptir.

 

Çevre Politikamız

Tempo BPO olarak geleceğimizi önemsiyor, gelecek kuşaklara bırakacağımız mirasımızla sürdürebilir bir dünya için bugünden çalışıyoruz. Tempo BPO olarak vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında benimsemiş olduğumuz sürdürebilirlik hedeflerimize ulaşmak için süreçlerimizi yönetirken kaynak kullanımlarımızı düşürmek ve en verimli kullanımlar ile tüketimimizi kontrol altında tutuyoruz hedeflerimiz doğrultusunda karbon ayak izimizi azaltmaktayız. 

Çevre Politikamız, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Tempo müşteri memnuniyeti kapsamında süreçlerine gösterdiği özeni, benzer şekilde çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde de gösterir.

 

ÇEVRE DE BİZİM MÜŞTERİMİZ !

 • Dijital Dönüşüm projelerimizle kaynak kullanımlarını azaltmayı,
 • Çevreyi korumayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre aktarılması adına faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • Çevresel risklerimizi analiz ederek çevresel etkilerimizi azaltmak için aksiyon almayı,
 • Operasyonlarımızdan kaynaklı çevre etkilerimizi azaltma yönünde çalışmalar yaparak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamayı,
 • Yaptığımız faaliyetler kapsamında bağlı olduğumuz yasal mevzuat kurallarına uyum sağlamayı,
 • Çevre Yönetim Sisteminin performansının takip edilerek sürekli iyileştirilmesi adına aksiyon almayı taahhüt ederiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

TEMPO BPO olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. TEMPO’nun faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere tüm çalışanlarımız içinde bulunduğu koşulda gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi olası risklere karşı korumaktır.

 

Çağrı Merkezi Yönetim Politikamız

 • Müşterilerinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlar, bu ihtiyaçları en yüksek kalitede karşılayabilmek için iş yapış metod ve biçimlerini oluşturur, Müşteri taleplerinin ne kadar karşılandığını, ilgili mevzuat/standartlara ne kadar uyum gösterildiğini ve bunların sürekliliğini ölçmek için KPI’lar ile performansları izler, 
 • Düzenli olarak müşteri memnuniyet araştırması sonuçlarını değerlendirir,
 • “Çalışan Deneyimi uygulamaları ile çalışanlarının gelişimlerini ve bağlılıklarını takip eder,
 • Tüm tarafların bilgilerini gizlilik şartlarına uygun şekilde işler ve işlemler sırasında müşterilerin korunması ve etik kurallara uyum için önlemler alır,
 • Kaynakların etkin kullanımı için kaynak planlaması yapar ve teknolojiyi takip eder,
 • İstihdam yaratarak ülkeye katkı sağlar,
 • Topluma ve çevreye karşı sorumlulukların bilincinde hizmet vererek sosyal sorumluluk projelerini destekler.

Tempo BPO, 2014 yılından itibaren ISO 18295_1 sertifikasına sahiptir.